مِ گَنوغُم مِث خُوم گَنوغ مَوات

شعر ، داستان و ....

 
» بعضی زخم ها :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٦
» هیچ منشعب :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٥
» شعرم :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٥
» ... :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٥
» چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٤
» برداشتی از گفته ی هدایت :: جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤
» شعر :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳٩٤
» مشترکیم :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
» بخشی از زن :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» بهتر است :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» یک خواهش :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نه این آنم نه آن اینم :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» توفیق خودخواهی :: شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤
» کمک آقای پلیس :: جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤
» گرفتار خودم :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» برای امسال که هیچ فرقی نداشت :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» سومین بیت ترانه :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» پیامبری به نام شکم :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۳
» معجزه گر :: جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳
» قسم به جان غارتگران :: جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
» بخشی از .... :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» بخشی از .... :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» این چنین :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» دنیا :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» دوستانی بهتر از گوساله :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» این شروع است :: جمعه ۱۱ مهر ۱۳٩۳
» همیشه از فردا صبح می شود :: جمعه ۱۱ مهر ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
» من :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
» ما مجعون ترس و اجبار و حسرتیم :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
» داستان زندگی :: جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳
» گاهی همیشه :: جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳
» زن و آرزو :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» قاتلان آدم های نیامده :: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» دوراهی ارث :: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» دل خر است .... :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
» من فامیل دور :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
» شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳ :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» عشق من عشق دیگرون :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» راسته ؟ :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» بخشی از یک فصل کتابی بر اساس بخشی از واقعیت :: جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» همه پشیمانند ، باور کن :: دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» میاد نه ! :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» ع ش ق :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» ببخش برادر :: جمعه ٧ شهریور ۱۳٩۳
» بنویس ، خودت رو از سر بنویس :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» دچار یعنی من :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» نمی داند :: شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
» بحران سی سالگی :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» هرتا مولر هم راست میگه :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» بهتر شد .... ؟ :: پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
» کشته است :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» چرای بی پاسخ :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» نقاشی از عکس :: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳
» تو فقط زنی .... :: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳
» همیشه همین بود :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» برای کسی که بازی رو با شعر شروع کرد و .... :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» این بدهکاری هیچ وقت صاف نمیشه :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» .... مملکتی :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
» .... مملکتی :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» آخرین بیت یکی مونده به آخرین ترانه :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» شاید ، میشه بهش فکر کرد :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» چشم هایم به درد تو هم نمی خورد :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» تقصیری که گناه من نیست :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» مثل یک عشق معمولی :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» قصه زندانی بودن من :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» دریایی که برای ما مصیبت شد :: جمعه ٢۳ خرداد ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» ..00.. :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» فقط خیال کردم :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
» سبز شدیم اما .... :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» من از دور نگاه می کنم :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» .... :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خزان خزان :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بندرعباسی :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چند سال بعد؟ :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ما چ قدر حسودیم ؟ :: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خدا همین را می خواست :: پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
» مُوری :: پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳ :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
» محله ای ازیک شهر زجر کُش :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» به زور متوسل نمیشم خدا خودت بده :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳
» من در تئاتر میدانی :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳
» سگ ، آب تنی زوری :: شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳
» ترانه ای برای .... :: جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» خجسته باد نوروز برای همه :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» بخشی از شاهکاری که در حال نگارش است :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢
» ترس مساوی با شکست عشقی :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» خاصیت آدم :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» دوباره باز دوباره ها :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» خدا خودت بگو چرا ؟ :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢ :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» فقط زندگی بکنیم :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» راستشو بگو :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» حسین پناهی :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» حسین پناهی :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» .... :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» دوایی برای رام کردن :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» یک نویسنده فرانسوی :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» بی پاسخ ....!! :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» یکم :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» .... :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» از وقتی رفتی :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» بی خودیم ؟!! :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» .... :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» آهای .... :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» خاک سیاست بر سرما (جنوب) :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» توماس مان _ نویسده آلمانی :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» خاک سیاست بر سر ما :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» قسمتی از نمایش نامه " شما دنیارو از نعمتی به اسم من محروم کردید ! " :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» برنده نوبل ادبیات 2013 " آلیس مونرو " :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» لمبکه, روبرت _ مجری تلویزیون آلمان _ 1913_1989 :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» ریشارد لوونتال _ نویسندۀ آلمانی - انگلیسی - 1908-1991 :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» هانس دیتر هوش، کمدین خوانندۀ آلمانی - 1925-2005 :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» حکم :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» حکم :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» به خدا بیشتر از خودخواهی است :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» فقط :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» از یک جا به بعد نمی فهمیم :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» برای من قابل اثبات نیست :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» دن بنت ؛ کمدین آمریکایی :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» به خدا می ترسم از باختن تو :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» سال 84 که می خواستم رپ کن بشم :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» شاید .... هنوز امید دارم که این نباشد ولی .... :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» خیلی چیزها رو نمی فهمم عشق هم یکیش :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» مصاحبه من بارضا غریب زاده دریایی در مورد اولین گروه تئاتر معلولین بندرعباس :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» نمایش نامه ای که شاید هیچ وقت تموم نشه :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» نامه :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» جون مادرت بفهم :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» " چنگ های ناپز خرچنگ " داستانی کوتاه از هادی کیکاوسی :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» ....!! :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» هیچ :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» رکب :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» ببخش :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» ناراحت نباش ، خودت باش :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» نمی دونم چرا :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» نمی خوام به خاطر من عمرت هدر بشه :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» بازگشت بی ثمر :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» دوست دارم بمانی اما بی التماس :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» تولد امسال :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» برای پروانه شدن التماس نمی کنم :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» پیام "خاتمی" در حمایت از " روحانی" :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» کاش می شد :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» نگران حس شعرامم :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» دلم مرد :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» مصاحبه من با دکتر شهریارمشیری در روزنامه صبح ساحل :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» همیشه کار کار خداست :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» چقدر چرا :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» تصمیم تو :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» نمی خوام خودخواه باشم :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» بادآورده :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» تو خاطره هام بودی چون خواسته ی خودمی :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» هذیون :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» از وقتی که نیستی :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» بی هیچ دلیلی :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» زخم پشت زخم :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» به امید هیچ دیداری :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شاید بعد از چن سال که چیزی برای سرگرمی نداری :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» صداقت :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یه روز از همین روزا :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تُف :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاش وقتی چیزی رو دور میندازی چیز بهتری نصیبت بشه :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گور بابای همه چی :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کامبیز ویس رامین(اشاره ای به ویس و رامین) :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چند گَه :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چشم ها را شستم :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تصمیم با توست :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تلخ رفتی :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چه زود :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خیال بین من و تو :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خواب بانو :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بازگشته :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ترسیدن بی خود :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سبز ماندی :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عذاب تنهایی :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» زندگی .... !؟ :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» می دوم :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» من و ایمانی که تو می خواهی :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» هدیه تو :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» نمی توانم داشته باشمت خب در رویایم بمان :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» لالایی خداحافظی :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» باشه؟ :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» بارون :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
» همیشه :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» اگر عاشق بودی .... :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» یادآوری :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» بهش گفتم اما بازی رو شروع کرد و نمی دونم چرا من باختم !! خدا به دادم برسد :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» دلم خر شد :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» فریب شعر رو خوردم :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» حواله دادم دلم را :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» اگر عشق باشد .... :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» نمی توانم کپی باشم :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» رویایی برای سال نو :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» بندرعباسی :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» عمر :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» شاید باید :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» درد بی مرهم :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» کدومو باور کنم :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» باشه قبول :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» از سر کوی تو با دیده تر خواهم رفت :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» ای کاش و ای کاش :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» از یواشکی می ترسم :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» توی خواب :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» تاوان داشتن :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» کجا بودی ؟ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» دلت آماده است :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» بازی :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» هفت روز بی حضورت :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» ریتم لبخند تو :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» تو دوست داری این خونه رو :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» بی تو خواهم مرد :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» قول من :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» خراج :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» واقعی :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» تسلیت به هادی علی شاپوری :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» فقط برای سرگرمی :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» من و تو :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» به خودم گفتم :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» حس دلتنگی :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» برقرارباشی گلم :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» بارون که می باره :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» یتیم :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» ماهی سیاه کوچولو :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» ماهی سیاه کوچولو :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» واقعن لازمه ؟!! :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» شاید هایکو :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» رویای دور من :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» نمایش نامه .... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» داستانی کوتاه از من :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» دوباره از من می ترسی :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» می خواهم شعر بگویم :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» هر روز :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» من و اون و اگه بشه یکم خدا :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» من فکرم روشن نیست :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» بخوان به نام گل سرخ :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» من و تخیلات شبانه ام :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» چشمای خیسم :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» عزیز دعوت شدی به جشن عید هر ساله م :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» آه از خیال من .... !! :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» می دونم :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رباعیات خیام :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» 2تا مثلن 2بیتی :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ابزار شعر من .... :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» همش بهانه است اصل مطلب تویی :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چن تا ضرب المثل :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» طبقه ی ما :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» نفهمیدی :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» دوری تو از من :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» فقط تویی تو باورم :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» شبح :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» سهراب تو که می دانی :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» ماجرای پرتره معروف احمدی نژاد از زبان عکاس :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» ؟ :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» باشه چَشم :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» داستانی از زنده یاد صادق هدایت :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» بیماری من :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» ما جذاب نیستیم :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز کهن ترین جشن ایرانی مبارک :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» فقط می گم مبارک باشه :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» می دونستین ؟ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» مبارک باشه :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» من و تو و فاصله :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» خیال من در تو اثر نمی کند :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» ویس و کامبیز :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» این جاست که باست خندید :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» تکیه بر جای خدا کردم _ شعری از کارو :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» یاوه بافی برای تو :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» stop :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» مات خواب :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» روزهای شاد کودکی :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» ترجیح قلب من :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
» حاصلی مثل همه از عاشقی :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» یه روز از همین روزا :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» چشمای خیسم :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» از اولین عکسای من :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» فقیر و ثروت مند :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» وارونه :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» یه روزی :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» صداقت :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» چه حسی داره شاشیدن تو دنیای یکی دیگه ؟ :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» دل من و پیامک هاش :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» سلام خوبم :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» داستانی کوتاه از آنتوان پاولوویچ چخوف :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» دل من و پیامک های او :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
» واسه تو که پایَمی :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» او می ترسد .... :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» هی فلانی زندگی شاید همین باشد ؟ :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» شاید یکی بعد از سال ها :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» ورژن 1390 بز زنگوله پابا صدای عمو اِزراییل یکی از مجریان برنامه کودک سیما :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
» فردا که غمش داری :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» سلام عزیزم :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» شعری از شاعر افغان محمد کاظم کاظمی :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» نادر شاه :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» چن خط حرف درست! :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» غرض از مزاحمت :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» نمی دونم چرا ؟ :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» باز باران بی ترانه :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» (برگرفته از نیایش نامه دکتر علی شریعتی) :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» حکایت آن پادشاه که گوزیدن را ممنوع کرد :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» چن تا ضرب المثل :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» کاش سرمان گیج نرود :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» سال نو بر همه مبارک :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» بلوغ :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» ببخش :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» فایل صوتی ویس و کامبیز و رامین :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» یک فایل صوتی فقط همین :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» به دوستان خود بگوئید!!!!.... :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» به یاد بچگی!!!! :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» برای .... ممنوع است!!!!!!!!!! :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» به دوستان خود بگویید !!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» میترسم :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» هیچی نمی تونم در مورد این عکس بگم !!!!!!!! :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» روز های شاد کودکی :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» به خودم محتاجم :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» سخنانی از گابریل گارسیا مارکز :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» چرخه عاشقی :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» غروب با cyber shot c905 :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» عزیزم خطم نزن :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» داستانی کوتاه از .... :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» از سایت larissa gorikh که به نام نقاشی در وبلاگ لینک شده است. :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» اثری از larissa gorikh :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» مثلن فری استایل :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
» من میخوام داماد آقا بشم :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» شاید :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» دل کوچک مه :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» یه چیزی :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ناتمام :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» آمین :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» من هم می شوم :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» بی تو مهتاب بازاز آن کوچه گذشتم :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
» غریبی(برگی از کاغذ پاره های t.k :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» بدون شرح :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» بدون شرح :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» بدون شرح :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» منو روشن کنید! :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» شهر و شهرداری :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» شهر من :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» شهر داری :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» داستان آنفولانزای من :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» داستان آنفولانزای من :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» خیلی داستانک :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» دل کوچک م :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» نبردهای خود را عاقلانه انتخاب کن. :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» عشق ورزیدن را فقط با عشق می توان آموخت. :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» دراز ترین سفر با یک گام برداشتن آغاز می شود. :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» هرکس مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نیست :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
» به جای لعنت بر تاریکی بهتراست شمعی روشن کنی :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸