پیامک داد : این هفته هفته ی بهترین دوسته بهترین دوست تو کیه؟ این پیامک رو برا دوستای خوبت بفرست ببین چن تا جواب می گیری حتا من اگه یکی از اونا حساب میشم
جواب دادم : بهترین دوست تو کیه؟
جواب داد : فعلن تو بهترین دوست منی به خدا
جواب دادم : بهترین دوستت نیاز داره بغلش کنی ، بوسش کنی
جواب اومد : خیلی بی حیایی