stop من می رم پی کار خودم

تو هم مفتخر باش که تو کف تو بودم

من کم آوردم نتونستم مختو بزنم دلتو ببرم

آخه تو از ما بهترونی

شباتو می گذرونی

مثل شبای مسکو  فقط می بینی خودتو

روی سِن کوچیک غرورت

تو توهمی که خدشه دار میشه شعورت

چیزی ترس خرجشو داری

مثل فهم ، نه این یکیو مطمئنم که نداری

تو نگات سرریز داره که یکیو داری

دست کم تو خیال یه مجالی

که یکی باشه که تاشه کمرش پیش پات

مثل اوایل خریت من باشه فدات

تو از اوناشی ما از اوناش    ما و مرام تو و حزب باد

ما از اوناشیم که مثل کف دست صاف صافیم

فقط یه کم کم شعوریم که دروغ نمی گیم

....

بقیه ش دیگه -18 است نمیشه نوشت