به نام خدا

 

و حالا بعد 30سال نداریم ناممکن ومحال

دل دختران دم بخت کومورها را شاد کردیم

همه چیزو تومرافعه شفاف کردیم

یه جور دیگر دیدنو باب کردیم

چراغ خانه رادرمسجد نار کردیم

سرمایه گذاری روی حزب ا... کردیم

همه نرخای منفی کم شده لیک

به جاش صادرات گشته است بیش

نمونه ش گوشت زنده از نوع رندش

آخه اینا واسه عوام مضرن و بی ارزش

خودکفاییم واردات تنها مواده

که اینم واسه تعدیل جمعیت ابزاره کاره

تورم مطلقا اصلاً نداشتیم

خیالت جمع علف هرز هرگز نکاشتیم

وحالا بعد30سال درانتخابات المشنگه به پاشدازکجا؟ازناکجاآباد

اونا گفتن هرچی گفتن دروغ بود

ایناگفتن دروغ نه مصلحت بود

اونا گفتن یار دبستانی من

ترکه بیداد و ستم مونده هنوز به روی تن

جنبش او سبز شد و کرنش اوقند شد

او به اولی ها و او به زیرخط هابند شد

سراسر سبز گشتند جامه به جامه

میگن و گاهی زیر جامه

و اوسهام رو فدا کردتا راُی بیارد

مثال ابر رحمت برسر ماها ببارد

القصه روز قضا از قضا گرگی به گله زد؟ کاندیدای سبز هی تقلب رافریاد می زد

اونا گفتن خفه لطفاً؟!

به هاله و ربودنم افترا شود زدن

فرشتگان مهربان که راُی داده اند به من پس چه اند؟

به صحن شهر به صف شدن مخالفین

به روبرو نظامیان میگن موافقین

مخالفین به مشت اعتراض

موافقین به گارد باز

که ناگهان یکی پرید وسط وناگهان تر شیشه شکست

شی شی شیشه شکست

شی شی شیشه شکست

وای غرم پشو شد این میان

به هرج ومرج جنیان

یکی دگر مخالف است

دیگری زین آب گرفته ماهیان

به یک کلاغ و چل کلاغ

فزون شدند فواصل میانمان

یک خودی مخالف است

دیگری جوش می زند برایمان

روبروی هم2هم وطن

یکی مخالف است دیگری بسیجی عزیزمان

نتیجه گل آلود شدن چه بود؟

دیگری گرفت ماهی نازنینمان

نصیب ما،کشته هایی که مثال کودکی

خاک شدن یواشکی

تو راخدا برای من همین بس است

جواب این سوال گرچه کمی گس است

تویی که آوردی جماعتی میان کارزار

چرا.......................................

نمونه اش ندا روح خدا ازش بپرس که بود قاتلش

که این زمان سانسورنه مصلحت نداد به ما فرصتش

 

واکنون این زمان حالای حال

چه جوری می رویم بالای بالا

یه جایی دور دورا نه همین حول و حوا لی

یکی حالی داده برمردمانی

به مردم گفته همین جاست ارض موعود

و مردم طفلکی ها چشماشون کور

همون نسلی که هیتلر قاتلش بود

همون ارضی که مال دیگری بود

 به زور ساکن شدن تو فلسطین

که روزی قبله ما بود توی دین

مسلمونا خبراز خود نداشتن

به رسم دین کلاس دوستی گذاشتن

 واعراب هم در جهالت هنوزم مثل قوم عادن

درشت شد نمو کرد بی حد وحصر

می خواد واسه خاور بسازه دونه ای قصر

می خواد مرکز بشه تو این میانه

عربها گفته اند این بار هم آره

خیالم خاور دخت حسنی مبارک باشه آخه

اسی پیش حسنی خواستگاری رفته تازه

ولی آقا اسی بوی سم میده من هم میدونم

واسه نابودیش از جون می کوشم

تو روزی گفتی که اسی غده گشته

زمین از حیث اون باست درمون بگرده

همین حرفت حالا عقده گشته

تو قلب و رو ح خیلی از ماها برفته

قدیما گفته اند اون طالع بینا

از این جا تاخود صحرای سینا

یه دونه پرشیایی       پرشیای آریایی

می گیره خاور وبا10تا بچه ش

همون خاور که یو اس ای می خوادش با ضف و غش

اسی اونور ماهم اینور

می جنگیم تا خود محشر

اول خاور بعدش دنیا

می گیرمشون از پشت این درها

تورم مطلقا اصلاً نداشتیم

خیالت جمع علف هرز هرگز نکاشتیم

تو ذهن مردمان خوب ایران

سپهسالار دمش گرم چون که ایشان

همین روزا میگیره دنیا رو برامون

سوار بر پرشیای آریایی آخ جون آخ جون

فقط ملت اگر دنیا رو میخواین

گوشا بسته چشا رو هم،راه بیفتین پشت ایشان

 

 

 تمام.

ببخشید دیر شد. نظر بدید لطفا

باتشکر...