سلام

دیشب حدود ساعت ٩مارسیدیم سر قرار ،محفل تئاتری های استان که واقع در میدا جهله بندرعباس جمع شده بودند(به مناسبت روز جهانی تئاتر؟)من و دوستان که١٠نفر میشدیم از اعضای باشگاه ٢تومنی ها ی دانشگاه آزاد به دعوت آقای سرنی زاده برای اجای خوانش نمایشنامه به خدمت حضار رسیده بودیم.همه روی حصیری که روی چمن ها پهن گشته بود نشسته بودند ما که رسیدیم بعد از ١٠دقیقیه ای خوانش نمایشنامه رو شروع کردیم بعد ازاجرای ما آقای سرنی زاده ترجمه ای از اطلاعیه روز جهانی تئاتر رو خوندن،درادامه آقای پشتکوهی به ایراد سخنانی چند پرداخته که منتهی به رای گیری برای معرفی یک نفر به ارشاد برای نامزدی ریاست انجمن تئاتر استان(ستاد هنرهای نمایشی واحد بندر عباس)پس از رای گیری آقای مجید سرنی زاده از میان ۴کاندید معرفی شده از طرف دوستان انتخاب شد .

جالب بود حضاری که از انتصابات آزرده خاطربودند از خودشان هم رنجیده خاطر هستند.امید که در این دوره از انتخابات انتصاباتی درکار نباشد و ما اعضای باشگاه دو تومنی ها هم برای اجرای عموم سنگی پیش پایمان نباشد.