سلام

فایل صوتی ویس و کامبیز و رامین رو برای دوستداران داستان های کهن

قسمتی از سخنان ویس در داستان اصلی : 

چه آشفته است بخت و روزگارم
چه بدفرجام و دشوار است کارم

هم از خانه جدایم هم ز مادر
هم از پرمایه خویشان و برادر

 

http://www.filedude.com/download/amDXqkD0sEc2a0abc89f

 

با پوزش خواهی از اهل قلم باز آفرینی ویس و رامین تقدیم به همه