من یکی هستم ولی یک ازهزارانم

این نوشته که در 4 قسمت به سمع و نظر همگان می رسد تنها بیان احساسم با زبان خودم است منو به هیچ جایی وصل نکنید.

سلام روح خداالان کجایی                  

 بهشتی یا ... یاپیش مایی

سلام روح خدا آیا میبینی                   

 چیکار کرده با ما انتخاب زیرزمینی

بزارتعریف کنم شایدخبرداشته نباشی    

از اول میگمت هر جند دانی

یه روزی شاه ما ممد دماغ بود          

 دل ملت کف یک سیر سماق بود

به ماها نفت نمیدادش سر برج         

 بجاش ویسکی عرق قرص

اونم توی کافه نه محل نه سر پست

ولی حالا الحمداله قیمتا مفت

میگن با اجنبی ها می پریده             

 زمین میداده و حوا میخریده

می رفت پاریس خیابونا رو میزد دید

پسینا توی بار با نیکسون و کارتر می چرخید

میگن انگلیسی بود بی مروت          

 و گاهی آمریکایی اون بی غیرت

آهان غیرت نداشتش،اگر داشت که نمیذاشت

سربگیره صادرات داف به اون ور آب

میگن مردم همه ناراضو شاکی         

 رو دستش ریختی تو آب پاکی

42،سال بست نطفه یادت هست خوب

که شعبون شاهو برگردوند با چوب

بابام میگه اون زمون از ده که میرفت شهرشون

با 2تومن یه وانت جنس میبرده خونشون

باباها هم راست نمیگن گهگداری

ما که خوندیم نبودش راه واسه حتی خر سواری

یکی گفت و تکرار کردن مردم

نتیجه 17 شهریور ،ورامین،فیضیه قم

عجب خر بودن ساواکاآخه گاهی

شماهارو با مردم میگرفتن اشتباهی

همه اینا بهای رسیدن به هدف بود       

  که میگن دشمنا رو کرده بود کور

سفارت بر سر دشمن خراب شد آی ماشاا... آی ماشاا...

زمستون هم بهارشد آی ماشاا... آی ماشاا...

دمت گرم جون من خیلی مردی        

 یه کشوررو نجات دادی از بی دردی

باباهای باباهامون میگن من نمیگم  

 که درد کمتر بودوبیش بود مرهم

خلاصه پا گرفتیم مثل نوزاد              

 سرودست میشکستن مردمون شاد

همه مست وهم شیروخرما            

  که سوغاتی آورده آقاواسه ما

به یکباره سر خر صدام حسینک       

 با ماشد وارد جنگ

                                                                

... ادامه سه روز دیگه،لطفا حتما نظربدید

با تشکر ...