برای کسی که بازی رو با شعر شروع کرد و ....

اگَه حوصله ی شعرُونُوم اِتنین بهم بِگَه ، خیلی وقتِن آینَه جا آدمُو نِشتِن روبروم

نه سرخ و نه سفیدُوم نه به بد رنگی دِشمُون ، رنگُم از غارین که مُردِن تو گلوم

----------------------

شعرونم  =  شعرهایم

اتنین  =  نداری

بگه  =  بگو

نشتن =  نشسته

دشمون  =  دشنام _ فحش

غارین  =  فریادی است

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرد احساسی

بی تو هر لحظه دستِ این دنیا بر دلم گَردِ غصه می پاشد تُف به آن زندگی که هر روزش بدتر از روزِ قبلی اش باشد .....salam