هرکس مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نیست 

 به توپ وتانک تا دندان مسلح

به زور اجنبی های مرفه

 به میراژ وویراژ اف شانزده

به شین میم رٍ وگازاشک آوروبالگرد

بتازید بر مرزوبوم این سرزمین

نبودآگه از شیران ایران زمین

usa، آلمانیها،هلندی ها و روسا

وشایدخدابیامرز عرفات نصف دنیا

پشت صدام جمع بودند

در توهم تصرف ایران می دویدند

تو جبهه زیر آتش وخون

ندا اومد آهای مجنون

همه رفتن که مجنون وبیارن

یهو دیدن بر میدون مین دچارن

شب حمله و وقت تنگو دشمن اونجا

کرامن کاتبین اندر نظرها

 فرمانده بگفتا ای برادرها

درهای بهشت باز گشته هرکس نرود خار گشته

آخه توی بهشت حوری میدن،خونه ای از طلا میدن، با یه رودخونه شامپاین، چی؟!شامپاین دوست نداری خب نوشیدنی خوش گوارمیگن حالا شما هرچی طلبه کردید بهتون میدن به شرطی که توی منو باشه.

یکی هل خورد روی سیما

بی ادبها بعدش چندتایی رفتن رو مینا

گردان،گروهان شد وگروهان دسته گردید

اونا رفتن خدا پشت وپناشون

دایی چان ناپلئون الهی شه فداشون

به هرخوب وبد راه دشمنو بستیم

وقتی تا خود بغداد رفتیم

اگرچه در جنگ شهیدان داده ایم بسیار

بسیجی وبسیجی وبسیجی پاسدار

از اینور فلانی اگه دیر حنبیده بود حالا

میشد 72، 7تیر،73تا

 

نظر بدید لطفاً

با تشکر...


/ 2 نظر / 8 بازدید

بد نیست....