چن تا ضرب المثل

قم بید وقنبید ، اونم امسال نبید

زن بد رو اگه تو شیشه هم بکنن کار خودشو می کنه

شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت

شکم گشنه ، گوز قندقی!!

دستت چو نمی رسد به خانم ، دریاب کنیز مطبخی را

گر تو قرآن بدین نمط خوانی    ببری رونق مسلمانی را(سعدی)

این همه چریدی دنبه ت کو ؟

با کد خدا بساز ده را بچاپ

با مردم زمانه سلامی و والسلام

تا گفتی غلامتم می فروشنت

بعد هفت تا کره ، ادعای بکارت ؟!!

آدم با کسی که علی گفت ، عمر نمیگه

آن ممه را لولو برد (ضرب المثلی که رییس جمهور را شاعر نشان داد )

از شما عباسی از ما رقاصی

هر که خر شد ما پالونیم

و از همه مهم تر : هیچ بدی نرفت که خوبی بیاد

/ 0 نظر / 4 بازدید