رو اعصابم قدم نزن هی بچه _ چون که
ندارم اعصاب این که
بازیچه بشه تو ، من ، قلبم ، قلبت
عقلم میگه :بس
دست بکش پس
از مجاورت هر شیئ ای که نمی فهمه تورو
قید از خود راضیا رو بزن وبرو
بی خیال که قرار بود قلاب بگیره برات
که بری بالا تا به آسمون برسه صدات
بی خیال که قرار بود استارت حرکتت باشه
بی خیال که الان طلب کاره
اشتباه از منه که قلب عقلم پر درده
...
دلت واسه من نسوزه

/ 0 نظر / 2 بازدید