نمی داند

زن به من تکیه می کند

ومن 

خود زخمی تکیه گاهم

/ 1 نظر / 17 بازدید
نگار

قصه های کودکی ام را شستم آب رفتند پهن کردم روی بند آفتاب سوزاندشان وحالا باد لای تنهای سوختشان زوزه می کشد من هم چنبره زده ام میان خودم. چنین دلگیر حادثه ای در باورم نمی گنجید