شهر من

به نام خدا

 

شهر من یه شهرتنها،شهرمن شهر من شهرآواز

شهرمن یه لقمه ناز،پراز رمز وپراز راز

شهرمن یکی یه دونه است            اینجاهرکی توی یه خونه است

اینجا دعوا سر نفت نیست            ته دیگ نخورده کف گیر

اینجاهرکی هرکی که نیست          سرجاشون توی خوابن جوون و پیر

آره یه تیکه از بهشته سرزمین عجایب

نمره بیست واسه آلیس همیشه غایب

اینجا شرجی تنها مشکل ماست       واسه کشیدن لوله گاز

همه چی خوب وسرپاست            آخه میگن دل ما قددریاست

یه بهونه است       یه نشونه است      که یه چی هست   TVاینجا

که یه چی هست ولی مازاد          یه کشند سرخ روآب

اینجا قانون یه معماست               گاهی حلوا گاهی هم ماست

اینجا صابخونه نداریم                 هرچی داریم می گذاریم

اینجا معدن،اینجادریا چاه گازوپول پارک وکیشمینا مال مانیست

مال آدمای گنده شهرای دیگه است که مرام ما گشته است بیست

اینجا دعوا سرنفت نیست ولی گیرکرده تو گلمون تیغ بنزین

زمون قداره گذشته که به خیکمون نبستیم اگه نه رو گردمونه ترکه ای ارثی

شهرمن من به تو می اندیشم توبه چی؟

من به تو دل بستم تو به کی؟

چراچیزی نمیگی؟                      شهرمن داری خواب می بینی؟

**حالا وقت عملن وحرف بسن**    ** بیادهرکه فکر اکن اتون کمک بکن

دس وا دس هم واهم پایه              ببنیم بارسفر به هدف که مقصدن

حالا وقت عملن وحرف بسن**

/ 0 نظر / 3 بازدید