ما سال هاست شهرمان را گم کرده ایم

خودمان هم در چیزی گم شده ایم

نمی دانم چرا !

فقط دوست داریم گم بشویم

فقط دوست دارند گم بشویم

فقط دوست دارمِ من مهم نیست !

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
نگار

مسیح را راندند مردم دوستش نمی داشتند...... اما مسیح دوستشان می داشت مردم را...... نانهاشان را وشرابهاشان را دوست می داشت ....... ومستان را حتی سوگند نباشد