آمین

 

 

بسمه تعالی

 

سلام.

ببخشید.

معذرت میخوام ازاینکه فضایی را اشغال کرده ام وکم کارم.

معذرت میخوام برای تنبلی.

معذرت میخوام برای ترس....

معذرت میخوام،ازکسی نمی ترسم، از آه پدرم میترسم که مرابگیرد.

نه !نه....

من که همیشه به این چیزها عقیده ای نداشتم نمیدانم چرا؟....

شاید حتما ازتنبلی است.

پدرمرادرک نمیکند درست ،هرچه باشد پدر است.

پدرفرزندش را حتی در جهنم دوست دارد.

آمین.

/ 0 نظر / 2 بازدید