من هم می شوم

بسمه تعالی

سلام

در ابتدا از اینکه تنبل ترین وبلاگ نویس هستم از حضور همگی پوزش می خواهم. 

شبی درخواب نیما آمد به خوابم،

گفت: دلیلت چه شد؟

گفتم: شاعران پاسخ ندادند.

گفت: من شاعر بپرس!

گفتم: مارا رخت سادگی وچوب مغ دلیل می شود؟

گفت: دلیل چه؟

گفتم: درمحل ما سیب هست؟

تکرار کرد: دلیل چه؟

گفتم: دلیل ماتاْخرشدنِ از آیندگان و شدن ِ آیندگان؟

گفت: تو میدانی هستی؟

گفتم: بله.

گفت: میدانی و ماندی؟!

گفتم: چه کنم؟

گفت: نباش.

گفتم: می شود؟!

گفت: من شدم.

بله او شد و شد نیما ....

/ 1 نظر / 2 بازدید
درخور

سلام با « دسته گل های دهه فجر! پاكدامن غرق در آب» به روزم http://khalildarkhord.blogfa.com/