ببخش برادر

پوزش منو بپذیر برادر

قصد آشفته کردن خوابت رو ندارم

روی پوست فلزی پل

کفشام هر روز بی اجازه صدا می دن

/ 1 نظر / 16 بازدید
نگار

شب است هردو به یک خواب خوب محتاجیم که زیر پل بغل هم فشار رابکنیم که بیخیال تمام اضافه ها تنها مدام زندگی خنده دار را بکنیم........................................ [گل]