شهر و شهرداری

به نام خدا

 

کمربندو خو ببنی که رفتیم ، کجا؟

یه جایی که شهرو داره                  شهری که درحال گذاره

گذر از سنتا به پست مدرنیسم           مثالش شوراهای عالیست

ادارات، ساختمونا، دانشگاه و زایشگاه مناسب گشته اندتوپ

توبلواروخیابونا جای آب میدهندسوپ

یه تز داده نمیدونمکی، ولی داده مرتب

تز دوربرگردون جای میدون درخیابونای خلوت

دمش گرم ترافیک کم شده به چه زیباست

می بینه هرچشمی که بازوبیناست

جون من انسانیت روحال کن        خداییش با خیابونا صفا کن

چون جای سطل زباله                نشسته دوبرابرصندوق اعانه

جون تو جون بچه م                 از سرسیری نمیگم

چشاتووابکن بهترنیگاکن            می بینی بسترای مناسب گشته راخب

مثالن فردی معلول ازنخاع قطع

می تونه شهرو زیر پاش بزاره باچرخ

هرهفته جمعه ها بره سیدمظفر

کافی شاپ،سینما،استادیوم جون اکبر

توخیابون لاین مخصوص        مثل اتوبوس

تله کابین واسه طی العرض خیابون

تله کابین جای پله برقی های داغون

نه این شهر همش هواابری وتاره

سلول خورشیدی ازکجا واسه پله ها برق بیاره

اگه گفتی چرا به شیرین کردن آب دریا تن نمیدن

آخه امثال من وتو تودریا فاضلاب می ریزن

مقصر ماییم باشه قبوله             اما واسه رشد جلبکا اصله کوده

اکو سیستم نیازش تامین با همیناست

ماهی رو بیخیال مهم نادیدنی هاست

چیزایی رو شنیدی اما ندیدی              گل مصلحت رو(جیزه)هرگزنچینی

کبوتر با کبوتر هم نمیشه                  دل من زخمی نیش میشه

عجایب خلقتی ملت دمش گرم خوب میدونه

همه چی خوب وخوش کیفا کوکه

نه تاکسی بی رویه نه شخصی کرایه         نمی گیرن جون توباباآره

یه نرخی داده رئیس تاکسیرانها               که مولا درزش نمیره مرگ آقا

ازاینجا تا اونجا300تومانه                  ازوسط تااونجاهم300تومانه

حرف مردهمینه که میگن یک کلامه آی ماشاالله

رئیس تاکسرانها اند مرامه آی ماشالله

به فکرراننده هاشه                  زیر تاکسیا لاستیک میزاره

فداش، قربونش بشن تازه دزدا        فدای کی؟معلومه رئیس پلیسا

جناب سردار سلام خسته نباشید        به این فول امنیت باید بنازیم

قمه ها جم شده جاش کلت اومده پیشرفت وحال کن

کشته هارو وللش دوا رو دردماغ کن

موتورگیری عجب طرحی بوده قربون

موتورواززیر مردم می کشن باضرب باتوم         چون

باگواهینامه، کلاه کاسکت، کارت موتور و بیمه نمیتونن جمله بسازن بگن آی کلانتر خودت

گواهینامه داری که ترک موتور می شینی؟!

همه اینا لازمه توشهرنشینی          همش کاهش هزینه است توبمیری

آره من یکی که مردم اما متحرک شاید یه روزی زنده بشم خب تا اون روز....

قسمتی از شهر بی در وپیکر مان ولی یه روزی دروپیکرش درست ابوتا او روز درحرکتیم

آمین یا رب العالمین

/ 0 نظر / 3 بازدید