همه ات تاوان بود و بس

/ 3 نظر / 16 بازدید
نگار

سلام همه به مجهولیت اندام زنی رای دادند که به احساس اساطیری خود آگاه بود زن خوب مجهول است زن خوب خر است که یک مرد فقط با می تواندبا او بپرد این اضافات آن تعهد بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟ سخت است فهمیدنش برای من. خیلی سخت استاد[گل]

نگار

بعضی چیزها هست که نمی توانم بفهمم. اصلا نمی توانم بفهمم. شما برای من جایگاه استادی دارید. اما اگر از این کلمه خوشتون نمیاد عذر میخوام از این خطاب. امیدوارم منو ببخشید.[گل]

نیما

درود آقاي شرجي چند یک دقیقه می ایستم چند یک دقیقه سکوت می کنم چند یک دقیقه شکر می کنم که هستید. و من صبح ها پا می شوم و صورتم را با دستهای کسی می شویم که گناه گریه هایم را به گردن نمی گیرد! از: بنفشه ابوترابی