ببخش

 

مه خیلی داغمونم به دردت ناخارم
هنو گیج دوش وا زنگی به گوش
دلی بی رمق دسی بی نمک
وپایی که اینین اعتمادی به راه 
یا چشمی که گم بوتو نگاه
نه عقل موندن نه حسی از بودنم
هنوزا سیا پوش قلبم که امکشت تو دلم
هنوزم پشیمون ای گفته ام 
که تومگو و تو پا اتنها رو دلم
ابخشی که امگو تو باب دلی تو ای بازی زندگی گلی
ابخشی که چهمم که وا چهم شهلای تو
ابخشی که عقلم بو مات فاز مطلای تو
تو زورت نارست دستم بگیری
تو زورت نرسی دستم بگیری

/ 0 نظر / 3 بازدید