میاد نه !

یکی همین نزدیکی های تنهایی یه جوری خودشو جا کرد که نفهمیدم .... کی هستی تو ؟
گفتم برو
به تکرار ثانیه ها می پرسید کی هستی تو؟
ناچار گفتم من ....
بی هوا دلم دستم رو رو کرد
دلم گفت که رقصش زیبایی خورشیدو داره
دلم گفت نگاش فصل بهاره
صداش صدای این دل ماست
همون آرزو ، حل مشکل ماست
یهو دیدم عاشقم شد
عاشقم بود تموم من رو آشنا شد ، فهمید تموم من رو که فهمید خسته شد و من برای تنوع هیچ رنگی به جز سیاه نداشتم رقص هم که بلد نبودم کیف پول هم که سال ها پیش از من زده بودند برای رفع خستگی تنها رفت فال قهوه بگیره من هنوز منتظرشم میاد نه !

/ 1 نظر / 14 بازدید
نگار

دوره ،دوره ی گرگهاست … مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی! گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!! ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم