عزیزم خطم نزن

 

 

عزیزم منو خط زدی دوباره ؟

من یه ستاره م که نداره جون چشمک زدن دوباره

تا که چشماتو بگیره

تا نمیره

توی شب ولی تب امونمو بریده

کی دیده یه ستاره از آسمون جدا شه

بتونه زنده بمونه

یه ستاره که رها شه دیگه مرگ لحظه هاشه

تو میگی آسمون سنگ شده قلبش

اما اینجوری نبود قبلش

قبل نااهلی ستاره که بسازه یا نسازه

اگه میگی که ستاره دیگه روشنی نداره

تقصیر از خودش نیست آخه تو حال خودش نیست

آخه درگیر یه معماست یه معما قد دنیا

آسمون جون چشمات.................

/ 0 نظر / 3 بازدید