تو فقط زنی ....

دعا نکن که بی توسرکنم

من از خیال تو حذر نمی کنم

از خیال گرم تو در این دمای زیر صفر زندگی حذر نمی کنم

نه حوری و فرشته ای ، نه یاس و نه ستاره ای

برای من تو یک زنی ؛ فقط زنی

 زنیت تو را به جان آسمان هدر نمی کنم

/ 0 نظر / 16 بازدید