من و تو و فاصله

یه حس سیاهه توی زندگی

یه دوستی پوچ با دلی

که گم شد توی زندگی ِ گِلی

یه الفت که چسبونده دل رو به تو

یه خواستن از اون خواستنای دلی

از اون خواستنایی که هر کسی

یه روزی نیازش میاره واسش

نیازی که از تنهایی لولو ساخته  واسم

لولویی که لولو ساخته ازم

یه حس سیاهه توی زندگی

یه دوستی پوچ بادلی

خیالی و دوست داشتنی و بعید

فقط فاصله است این وسط فقط فاصله

تو اونور توی روشنی های شهر

من این جا ته شب بی جاذبه

من این جا با تنهایی لاس می زنم

تو اون جا جنس سوتینت جالبه

نیازی که از تنهایی لولو ساخته  واسم

لولویی که لولو ساخته ازم


/ 0 نظر / 4 بازدید