داستان زندگی

همه چیز این قدر خوب است که باورم نمی شود

مَنجَلی زیر نیم کاسه است

خدا زمینه را ساخته

منتظر اتفاق می مانم

این چنین برای زندگی ما داستان می سازد

---

مَنجَل : دیگ

/ 4 نظر / 17 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]

helen

وبتون خععععلی باحاله[قلب][قلب][قلب][قلب]

نگار

من به روزهای خوب مشکوکم...

نگار

گم شده ام توی کوچه پس کوچه های خودم. دارم فکر میکنم به خاطرات....شاید نشانه ای بیابم بسوی خودم...