راسته ؟

خدایی که فقط یه جاست

چه خداییه !

خدا اگه تو جونه انجیر نبود

چیا که نمی شد !

راسته که میگن خدا فارسی نمی دونه ؟

میگن

حرف من که نیست

نگفتی ، راسته ؟

/ 2 نظر / 14 بازدید
نگار

انسان به غار گریخت تا تاریکی را با تکیه به دیوارها مقابله کند وبر دیوارهای امن نقش تنهایی زد و نقش جان گرفت و انسان را بلعید تاریکی از آنروز انسان را نیافت