همه پشیمانند ، باور کن

کاکای من از خانه رفتی

برای ترک یا رقص مرگ

همه پشیمان تواند

هر چند همه به ترفند گذشتگان

همه را به چشم بدخواه می بینند

/ 2 نظر / 13 بازدید
چت روم

سلام مطالبت جالب و خواندنيه خوشحال ميشم به من هم سر بزني چت رومي شلوغ و صميمي ;) www.hadci.com

نگار

چند روز پیش شنیدم مجید هم ترک کرده توی زمینهای سبزیکاریه پشت شیشه گر خانه میگویندسجده کرده بوده ومن که دیدمش سرش عجیب بزرگ بود عجیب آنقدر که دیگر از خواندن شعرهایش که عجیب بزرگ بود جهانشان متعجب نیستم و بنفش بودن نوشته هایش ریحانها را دچار کرده دچار مجید هم ترک کرد.....حالا مانده ایم ما