/ 1 نظر / 21 بازدید
ذکرا

شما را به ترس از خدا سفارش می کنم ، به دنیا پرستی روی نیاورید گرچه به سراغ شما آید ، و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید ، حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید . دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید. *امام علی ع-نهج البلاغه نامه 47*