ما جذاب نیستیم

ما جذاب نیستیم که امثال تو جذب ما شن

پول تو جیب هست ولی همیشه کم

خرج نفس کشیدن روی زمین زیاده

اگه پایمی باست گز کنی پیاده    _   سفر کنی به لایه های زیرین زمین

                                                  فرم جدیدی از زنده بودنو ببین

شباهت ما اومدن به دنیای پره درده

تفاوت ، تفاوت دید و مسکنه که دردتو کم کرده

مسکنی به اسم بابایی مامانم اینا

تعطیلی فکر و رفتن به دنیای شنگولکیا

نه منظور از بابایی حساب بانکی و زمین رانتی و ارز کافی

نیست که باهاشون بشی یه دافی

غرض خانواده است که با جو تو همراهه

سوپاپ اطمینان فکر به چرا رو پیش پات گذاشته

قد کشیدی با این که همه چی سر جاشه

صبحانه خاویار ؛ آب پرتقال همراشه

بیزینس بابایی وصله به شاه لوله

واسه همین بابایی فقط کتاب می خونه

چن صد دانشجو زیر دستشن خب تو هم یکیش

از طرفی بابایی هوای جیبتو داره که باهاش ستی

مامانتینا تو جامعه ی مدنی استاد تفکیک شخصیتن

تو اجتماع همه رو با یه چشم دید می زنن

وتو مهمونی زن داداشون لزگی می رقصن       _   با کی ؟ من نمی دونم

شب که به خونه می رسی

تست روحیه می شی

که مبادا فکر به چرا دپرست کرده باشه

که اگه اینه یه پارتی خفن چاره شه

ببخشید پذیرایی یادم رفت یادم رفت که شمایی مهمون

شرمنده م این جا خورشید نداریم که بتابه به فکرمون

................ ادامه دارد

/ 0 نظر / 3 بازدید