باشه چَشم

می خوای تنها بشینم توی غم    _    بگم تنها دلیل بودنم هستی

بگم تنهام نزار چرا رفتی

تو که خواستی عزیز و مونسم باشی  

ندانسته زدی بر قلب من تیری و داری

به ریش قلب درویشم می خندی و بار سفر می بندی و مارا رها از ابتدا تا انتها

تا انتهای قصه ی دلبستگی کودکانه می گذاری

چَشم

تو که تنها دلیل بودنم هستی چرارفتی؟

هِه .... توهمیشه برنده ای

/ 0 نظر / 2 بازدید