پیامبری به نام شکم

بد و بدتر شبیه هم

فریب تاریخ است

معجزه دیگری از شکم

انسان سال هاست به شکم ایمان آورده

رسولان اشتباه بودند

/ 1 نظر / 10 بازدید
lady

انسان، به چیزی که ناچار به تحمل آن است سرسختانه آویزان می شود و نام آن را فداکاری می گذارد