روزهای شاد کودکی

روزهای شاد کودکی ، شاد و بیخیال و بچگی

دزدکی ، یواشکی بیت های شعر کودکی

شادی از چرخش یه پَرپَروک

بی خیال سرخی دم غروب

بچگی تو راه مدرسه توی درس هندسه

دزدکی کمک به هر کلاغ که به خونه برسه

....

پَرپَروک پاره شد شادیم پرید

سرخی دم غروب فقط غمم رو دید

درس به خورد من نرفت بدون هندسه

رسمه که کلاغ به خونه نرسه

من به فعل دیگری صرف شدم

من به خنده از هندسه خرج شدم هرز شدم حذف شدم ....

/ 0 نظر / 3 بازدید